Company Governance
Board of Directors

Mr. LI Yang

Mr. LIAN Songyong

Mr. ZHAI Feng

Mr. GENG Jiaqi

Ms. LI Fangyu

Mr. FAN Mingchao

Mr. LIU Teng

Mr. JIANG Hua

BOARD COMMITTEE

Audit Committee

Mr. LIU Teng

(Chairperson)

Mr. FAN Mingchao

Ms. LI Fangyu

Remuneration Committee

Mr. FAN Mingchao

( Chairperson)

Mr. JIANG Hua

Mr. ZHAI Feng

Nomination Committee

Mr. FAN Mingchao

( Chairperson)

Mr. JIANG Hua

Mr. LIAN Songyong

Senior Management

Mr. LI Yang

Executive Director, chairman of the Board of Directors

Mr. LIAN Songyong

Executive Director, chief executive officer, vice chairman of the Board of Directors, executive director

Ms. ZHOU Min

Chief financial officer, secretary of the Board of Directors, joint company secretary